Wednesday, 25 September 2013

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺍﺩﺍ ﮨﻮ ﺭﺳﻢِ ﺩﻭﺭﯼ


ﻧﯿﺎ ﺍﮎ ﺭﺑﻂ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟ ﮨﻢ
ﺑﭽﮭﮍﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ‘ﺟﮭﮕﮍﺍ‘ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟﮨﻢ

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺍﺩﺍ ﮨﻮ ﺭﺳﻢِ ﺩﻭﺭﯼ
ﮐﻮﺋﯽ ﮨﻨﮕﺎﻣﮧ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟﮨﻢ

ﯾﮧ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﺩﻋﻮﯼٰ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟﮨﻢ

ﻭﻓﺎ، ﺍﺧﻼﺹ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﺏ ﺍﻥ ﻟﻔﻈﻮﮞ ﮐﺎ ﭘﯿﭽﮭﺎ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟﮨﻢ

ﮨﻤﺎﺭﮮ ﻭﺍﺳﻄﮯ ﮨﯽ ﮐﯿﻮﮞ ﻣﺮﻭ ﺗﻢ
ﺗﻤﮩﺎﺭﯼ ﮨﯽ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﯿﻮﮞ ﮐﺮﯾﮟﮨﻢ
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Wordpress Gadgets