Thursday, 21 November 2013

ﺷﺎﻡ ﮈﮬﻠﮯ ﻧﻤﻨﺎﮎ ﺳﮍﮎ ﭘﺮ


ﺷﺎﻡ ﮈﮬﻠﮯ ﻧﻤﻨﺎﮎ ﺳﮍﮎ ﭘﺮ

ﺑﺮﻑ ﺳﯽ ﺭﻧﮕﺖ ﻭﺍﻟﯽ ﻟﮍﮐﯽ


ﮐﺲ ﮐﺎ ﺭﺳﺘﮧ ﺩﯾﮑﮫ ﺭﮨﯽ ﮨﮯ


ﮐﮭﮍﮐﯽ ﮐﮭﻮﻝ ﮐﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﭘﻮﭼﮭﻮﮞ


ﮐﮩﮧ ﺩﮮ ﮔﯽ ﻭﮦ ﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ ﮐﺮ


ﺩﻧﯿﺎ ﮐﺘﻨﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ


ﮐﺎﻥ ﮐﺎ ﺑﺎﻻﮈﮬﻮﻧﮉ ﺭﮨﯽ ﮨﻮﮞ


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Wordpress Gadgets