Wednesday, 4 June 2014

ﺍﺯﻝ ﺳﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻧﮑﮭﯿﮟ


ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﮐﺮﺩﮮ
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺩﯾﮑﮫ ﭘﺎﺅ ﮔﮯ
ﻭﮦ ﺳﺐ ﭼﯿﺰﯾﮟ
ﺟﻮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﮐﮯ ﮔﮩﺮﮮ ﺍﺳﻮﺩﯼ
ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﯿﮟ ﮔﻢ ہیں
ﺳﺮﺍﭘﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ
ﻣﻮﺕ ﮐﺎ ﭼﮩﺮﺍ
ﺍﺩﺍﺳﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻥ
ﺁﻭﺍﺯ ﮐﮯ ﻟﺐ
ﺩﺭﺩ ﮐﮯ ﮈﻣﭙﻞ
ﺧﻮﺷﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﻣﺮﯾﮟ ﭘﺎﺅﮞ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ ﺣﻨﺎﺋﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺎﮞ
ﺁﻓﺎﻕ ﺯﻟﻔﻮﮞ ﮐﮯ
ﺧﺪﺍ ﮐﺎ ﺳﺮﻣﺪﯼ ﺳﺎﯾﮧ....

ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﮐﺮ ﺩﮮ
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺩﯾﮑﮫ ﭘﺎﺅ ﮔﮯ
ﺍﺑﺪ ﮐﯽ ﺩﮬﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻟﭙﭩﯽ
ﺍﺯﻝ ﺳﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺁﻧﮑﮭﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ.....!!

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Wordpress Gadgets